UV-Strahlung Emden Ostfriesland

Wetterstatistiken: UV-Strahlung Standort Emden, Ostfriesland vom 24.03.2019
Aktueller Wert (20:13) 0.0 UV-I
UV-Strahlung-Maximum 2.9 UV-I
UV-Strahlung-Durchschnitt 0.8 UV-I

UV-Strahlungwerte Emden, Ostfriesland vergangene Woche

MaximumDurchschnitt
23.03.20193.1 UV-I0.5 UV-I
22.03.20193.0 UV-I0.7 UV-I
21.03.20191.9 UV-I0.4 UV-I
20.03.20191.2 UV-I0.3 UV-I
19.03.20193.1 UV-I0.8 UV-I
18.03.20192.5 UV-I0.6 UV-I
17.03.20192.3 UV-I0.5 UV-I

Jahresentwicklung der UV-Strahlung in Emden, Ostfriesland