UV-Strahlung Emden Ostfriesland

Wetterstatistiken: UV-Strahlung Standort Emden, Ostfriesland vom 24.11.2017
Aktueller Wert (17:16) 0.0 UV-I
UV-Strahlung-Maximum 0.9 UV-I
UV-Strahlung-Durchschnitt 0.2 UV-I

UV-Strahlungwerte Emden, Ostfriesland vergangene Woche

MaximumDurchschnitt
23.11.20170.8 UV-I0.1 UV-I
22.11.20170.7 UV-I0.1 UV-I
21.11.20170.6 UV-I0.0 UV-I
20.11.20170.7 UV-I0.1 UV-I
19.11.20170.9 UV-I0.2 UV-I
18.11.20170.8 UV-I0.1 UV-I
17.11.20171.0 UV-I0.2 UV-I

Jahresentwicklung der UV-Strahlung in Emden, Ostfriesland