UV-Strahlung Emden Ostfriesland

Wetterstatistiken: UV-Strahlung Standort Emden, Ostfriesland vom 17.01.2019
Aktueller Wert (09:35) 0.0 UV-I
UV-Strahlung-Maximum 0.0 UV-I
UV-Strahlung-Durchschnitt 0.0 UV-I

UV-Strahlungwerte Emden, Ostfriesland vergangene Woche

MaximumDurchschnitt
16.01.20190.7 UV-I0.0 UV-I
15.01.20190.6 UV-I0.1 UV-I
14.01.20190.9 UV-I0.2 UV-I
13.01.20190.5 UV-I0.0 UV-I
12.01.20190.7 UV-I0.1 UV-I
11.01.20190.8 UV-I0.1 UV-I
10.01.20190.6 UV-I0.1 UV-I

Jahresentwicklung der UV-Strahlung in Emden, Ostfriesland