UV-Strahlung Emden Ostfriesland

Wetterstatistiken: UV-Strahlung Standort Emden, Ostfriesland vom 19.05.2019
Aktueller Wert (20:25) 0.0 UV-I
UV-Strahlung-Maximum 5.3 UV-I
UV-Strahlung-Durchschnitt 1.5 UV-I

UV-Strahlungwerte Emden, Ostfriesland vergangene Woche

MaximumDurchschnitt
18.05.20195.2 UV-I1.5 UV-I
17.05.20194.6 UV-I0.7 UV-I
16.05.20195.1 UV-I0.9 UV-I
15.05.20195.2 UV-I1.5 UV-I
14.05.20195.0 UV-I1.5 UV-I
13.05.20195.6 UV-I1.6 UV-I
12.05.20194.8 UV-I1.2 UV-I

Jahresentwicklung der UV-Strahlung in Emden, Ostfriesland