UV-Strahlung Emden Ostfriesland

Wetterstatistiken: UV-Strahlung Standort Emden, Ostfriesland vom 23.09.2018
Aktueller Wert (17:40) 0.0 UV-I
UV-Strahlung-Maximum 1.3 UV-I
UV-Strahlung-Durchschnitt 0.4 UV-I

UV-Strahlungwerte Emden, Ostfriesland vergangene Woche

MaximumDurchschnitt
22.09.20182.8 UV-I0.5 UV-I
21.09.20183.6 UV-I0.6 UV-I
20.09.20183.5 UV-I0.6 UV-I
19.09.20183.6 UV-I0.8 UV-I
18.09.20183.5 UV-I0.9 UV-I
17.09.20183.9 UV-I0.9 UV-I
16.09.20184.1 UV-I0.8 UV-I

Jahresentwicklung der UV-Strahlung in Emden, Ostfriesland