UV-Strahlung Emden Ostfriesland

Wetterstatistiken: UV-Strahlung Standort Emden, Ostfriesland vom 14.11.2018
Aktueller Wert (07:35) 0.0 UV-I
UV-Strahlung-Maximum 0.0 UV-I
UV-Strahlung-Durchschnitt 0.0 UV-I

UV-Strahlungwerte Emden, Ostfriesland vergangene Woche

MaximumDurchschnitt
13.11.20181.0 UV-I0.2 UV-I
12.11.20180.7 UV-I0.1 UV-I
11.11.20181.0 UV-I0.1 UV-I
10.11.20180.8 UV-I0.1 UV-I
09.11.20180.8 UV-I0.2 UV-I
08.11.20181.2 UV-I0.3 UV-I
07.11.20181.2 UV-I0.3 UV-I

Jahresentwicklung der UV-Strahlung in Emden, Ostfriesland