UV-Strahlung Emden Ostfriesland

Wetterstatistiken: UV-Strahlung Standort Emden, Ostfriesland vom 20.04.2018
Aktueller Wert (05:06) 0.0 UV-I
UV-Strahlung-Maximum 0.0 UV-I
UV-Strahlung-Durchschnitt 0.0 UV-I

UV-Strahlungwerte Emden, Ostfriesland vergangene Woche

MaximumDurchschnitt
19.04.20184.8 UV-I1.3 UV-I
18.04.20184.7 UV-I1.3 UV-I
17.04.20184.7 UV-I1.2 UV-I
16.04.20184.4 UV-I0.9 UV-I
15.04.20184.0 UV-I0.6 UV-I
14.04.20183.3 UV-I0.5 UV-I
13.04.20182.8 UV-I0.6 UV-I

Jahresentwicklung der UV-Strahlung in Emden, Ostfriesland