UV-Strahlung Emden Ostfriesland

Wetterstatistiken: UV-Strahlung Standort Emden, Ostfriesland vom 16.07.2018
Aktueller Wert (06:53) 0.0 UV-I
UV-Strahlung-Maximum 0.0 UV-I
UV-Strahlung-Durchschnitt 0.0 UV-I

UV-Strahlungwerte Emden, Ostfriesland vergangene Woche

MaximumDurchschnitt
15.07.20186.0 UV-I1.7 UV-I
14.07.20187.9 UV-I1.3 UV-I
13.07.20187.2 UV-I1.1 UV-I
12.07.20186.0 UV-I1.8 UV-I
11.07.20186.5 UV-I1.4 UV-I
10.07.20186.4 UV-I1.3 UV-I
09.07.20184.7 UV-I0.9 UV-I

Jahresentwicklung der UV-Strahlung in Emden, Ostfriesland