UV-Strahlung Emden Ostfriesland

Wetterstatistiken: UV-Strahlung Standort Emden, Ostfriesland vom 23.01.2018
Aktueller Wert (13:01) 0.7 UV-I
UV-Strahlung-Maximum 0.8 UV-I
UV-Strahlung-Durchschnitt 0.1 UV-I

UV-Strahlungwerte Emden, Ostfriesland vergangene Woche

MaximumDurchschnitt
22.01.20180.8 UV-I0.1 UV-I
21.01.20181.0 UV-I0.2 UV-I
20.01.20180.8 UV-I0.1 UV-I
19.01.20180.9 UV-I0.2 UV-I
18.01.20180.7 UV-I0.1 UV-I
17.01.20180.9 UV-I0.1 UV-I
16.01.20180.8 UV-I0.1 UV-I

Jahresentwicklung der UV-Strahlung in Emden, Ostfriesland