UV-Strahlung Emden Ostfriesland

Wetterstatistiken: UV-Strahlung Standort Emden, Ostfriesland vom 17.07.2019
Aktueller Wert (18:25) 1.5 UV-I
UV-Strahlung-Maximum 6.5 UV-I
UV-Strahlung-Durchschnitt 1.5 UV-I

UV-Strahlungwerte Emden, Ostfriesland vergangene Woche

MaximumDurchschnitt
16.07.20196.2 UV-I1.1 UV-I
15.07.20196.6 UV-I0.9 UV-I
14.07.20192.8 UV-I0.7 UV-I
13.07.20196.3 UV-I0.8 UV-I
12.07.20195.9 UV-I1.1 UV-I
11.07.20193.0 UV-I0.7 UV-I
10.07.20193.6 UV-I0.9 UV-I

Jahresentwicklung der UV-Strahlung in Emden, Ostfriesland