UV-Strahlung Emden Ostfriesland

Wetterstatistiken: UV-Strahlung Standort Emden, Ostfriesland vom 25.09.2017
Aktueller Wert (11:53) 0.7 UV-I
UV-Strahlung-Maximum 1.3 UV-I
UV-Strahlung-Durchschnitt 0.2 UV-I

UV-Strahlungwerte Emden, Ostfriesland vergangene Woche

MaximumDurchschnitt
24.09.20173.2 UV-I0.7 UV-I
23.09.20173.4 UV-I0.8 UV-I
22.09.20173.1 UV-I0.6 UV-I
21.09.20173.3 UV-I0.7 UV-I
20.09.20171.8 UV-I0.3 UV-I
19.09.20173.2 UV-I0.8 UV-I
18.09.20173.1 UV-I0.6 UV-I

Jahresentwicklung der UV-Strahlung in Emden, Ostfriesland